Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

2021-09-26, 26. Niedziela zwykła

Mk 9,38-43.45.47-48
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Polska Parafia Blackburn

INTENCJE MSZALNE

26 September

Sunday 10:00

W intencji Kacperka o łaskę uzdrowienia.

26 September

Sunday 13:00

+ Ryszard Gawarecki.

26 September

Sunday 19:00

W intencji dzieci i nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej w Accrington z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

27 September

Monday 08:30

+ Małgorzata, Bronisław i Ryszard Forkasiewicz.

28 September

Tuesday 08:30

+ Ks. Kazimierz Bąbka.

29 September

Wednesday 08:30

+ Lidia i Andrzej Jaszczenko.

30 September

Thursday 08:30

W intencji + Adama Ogrodnik i wszystkich zmarłych z rodziny oraz dusze cierpiące w czyśćcu.

01 October

Friday 18:00

Różaniec

01 October

Friday 18:50

O łaskę zdrowia dla Reginy i za wszystkich którzy jej pomagają.

02 October

Saturday 18:00

Różaniec

02 October

Saturday 19:00

+ Józef Suchecki – 2 rocznica i Jerzy Kuczyński – 15 rocznica śmierci.

03 October

Sunday 10:00

+ Jadwiga , Józef i Wiesław i zmarłych z rodziny Koreckich.

03 October

Sunday 13:00

+ O spokój duszy dla Marii.

03 October

Sunday 19:00

O potrzebne łaski dla Teresy Czarneckiej z okazji imienin.

CYTATY BIBLIJNE

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Mt 7:7
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Łk 6,36

Z ŻYCIA PARAFII

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30