Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Poniedziałek 2021-11-29, Dzień powszedni

Mt 8,5-11
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Polska Parafia Blackburn

Ogłoszenia Parafialne

28 listopada 2021 r. - I Niedziela Adventu

1.     Chrystus Pan jest naszą sprawiedliwością. Kto wierzy w Niego, jest usprawiedliwiony na wieki i nie pójdzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Mając serca oczyszczone przez wiarę i napełnione miłością Bożą przez Ducha Świętego, który został nam dany - możemy utwierdzać się w nienagannej świętości przed Bogiem, w oczekiwaniu na przyjście Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi. Usprawiedliwieni krwią Jezusa, staniemy przed Ojcem bez winy.

2.     Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele katolickim Adwent - nowy rok liturgiczny pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa". To bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Msze św. Roratnie w naszej kaplicy o godzinie 7.00Dziś poświęcamy opłatki – którymi będziemy się dzielić w gronie rodzinnym podczas Wigilii. Ofiary z opłatków przeznaczamy na potrzeby parafii. Niech ten Adwent pomoże nam przekształcić nadzieję w pewność, że Ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza.

3.     W tym tygodniu przypadają – Pierwszy Czwartek Miesiąca – o godzinie 18.00 Msza Święta dziękczynna za Najświętszy Sakrament z modlitwą o powołania a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu z Grupą Modlitewną Ojca Pio , Pierwszy Piątek Miesiąca – od godz. 17.00 - do 18.00 okazja do sakramentu pokuty  a o godzinie 18.00 Msza Święta wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Pierwsza Sobota miesiąca – o godzinie 18.00 – modlitwa różańcowa wynagradzająca Sercu Matki Najświętszej za grzechy Ją obrażające. Zapraszam wszystkich członków Koła Żywego Różańca.

4.     Wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny przez cały miesiąc listopad za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

5.     W tym tygodniu wspominamy; we wtorek - św. Andrzeja Apostoła, w czwartek – bł. Rafała Chylińskiego, w piątek - św. Franciszka Ksawerego, a w sobotę – św. Barbarę.

6.     W czwartek o godzinie 21.00 w naszej kaplicy Apel Jasnogórski. Intencje do wspólnej modlitwy możemy składać do puszki przed naszą kaplicą.

7.      Po naszej parafii pielgrzymuje figura Matki Bożej Fatimskiej, goszcząc w rodzinach przez dwa tygodnie. Osoby, które chciałyby przyjąć figurę Maryi proszę o zgłaszanie się i zapis pod numer 07704095621.

8.       Msze Św. niedzielne w sobotę o godz. 19.00 w kaplicy, w niedzielę o godz. 10.00 – w kościele św. Anny i o godz. 13.00 i 19.00 w naszej kaplicy. W Accrington – Msza św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13.00W Nelson pierwsza Msza św. po przerwie - 12 grudnia o godz. 14.00. Na pół godziny przed Mszą Św. okazja do sakramentu pokuty. 

9.      Osoby, które pragną wesprzeć naszą parafię materialnie w tym czasie mogą dokonywać wpłat na numer konta - Lloyd`s  // bank, nazwa konta;  PCM Blackburn (Polish Catholic Mission), numer konta -00615958, sort code -30-94-57. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc i przekazane ofiary. Taca z niedzieli 21 listopada 2021r.  – kościół św. Anny - £195,40, kaplica – £195,

10. Po każdej Mszy św. rozprowadzamy pyszne wypieki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc parafii. Bardzo dziękuję Paniom za przygotowanie i wszystkim za poparcie przez zakup tego pomysłu. 

11.  Wszystkim parafianom obchodzącym w tym tygodniu; urodziny, imieniny i inne jubileusze, składamy najserdeczniejsze życzenia; Bożego błogosławieństwa zdrowia i opieki naszej patronki N. M. Panny Królowej Polski.

 

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30