Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Polska Parafia Blackburn

Błogosławionego Nowego Roku!

Kochani Parafianie Drodzy Goście!

Miniony czas Świąt Bożego Narodzenia, spotkanie z Jezusem przy żłóbku,  niesie w sobie przemianę …  i   to   jest   wielkie   błogosławieństwo,   jakiego   doświadczamy   w   życiu.

Błogosławieństwo,  to  dobre  słowo,  dobre  życzenie  Boga  dla  nas.

Ci,  którzy  usłyszą i  przyjmą  błogosławieństwo  będą  szczęśliwi.

U  progu  Nowego  2024 Roku,   kiedy   stajemy   przed  Bogiem  na  przełomie  czasu,  bardziej intensywnie  doświadczamy  naszego przemijania. Zaczynając więc kolejny etap życia, za wstawiennictwem  Matki  Bożego  Syna  i  naszej,  prośmy  Wszechmocnego Stwórcę, by Jego  Opatrzność  stale nad nami czuwała przez wszystkie dni Nowego 2024 Roku i przez całe nasze  życie.

Wierząc,  że  czas  i  wieczność  należą do Boga, powierzmy  Mu nasze dni w 2024 roku.

Złóżmy   je   z   ufnością   w   Jego  ręce  i  kolejny  raz  zawierzmy  samych  siebie  Bożej Opatrzności.

Składając życzenia na Nowy 2024 Rok, kieruję ku Niebu swoją modlitwę,  aby  każdy  z  nas  znalazł  w  nim  czas dla Boga i siebie nawzajem, otaczając się  życzliwością,  przyjaźnią,  miłością… a  wówczas  Pan  rozpromieni oblicze swe nad nami wszystkimi.

Błogosławionego Nowego Roku!

Wasz Ks. Robert

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30