Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

2021-09-26, 26. Niedziela zwykła

Mk 9,38-43.45.47-48
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Polska Parafia Blackburn

Czcigodny Księże Jubilacie

Czcigodny Księże Jubilacie,

Kochany Księże Proboszcze,

 

Dziękując za 29 lat służby Bogu i człowiekowi, za sakramenty nam udzielane, za ręce, które błogosławią, a także za głoszone słowa Prawdy życzymy,

Aby Pan Jezus - Najwyższy Kapłan, napełnił Cię uchem swego Kapłaństwa, zachował w pobżności i ustawicznie umacniał. Niech przez Niepokalane Serce Maryi i za Jej wstawiennictwem, błogosławi Twojej apostolskiej działalności i będzie źródłem radośco i spełnienia.

Życzymy by dobry Bóg udzielał obfitych darów nieba, dobrego zdrowia, pogody ducha, cierpliwości i ludzkiej życzliwości.

Aby zgodnie ze słowami św. Pawła: "w gorliwości nie ustawając, płomienny duchem, Panu służył przez następne lata swojego zycia..."

I na kolejne lata posługi kapłańskiej czcigodny Księże niech przyświecają słowa również św. Pawła: " Pełnijcie służbę Panu, weselcie sie nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali".

 

Szczęść Boże

Z pamięcią w modlitwie,

Wdzięczni za posługę kapłańską

Parafiania.

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30