Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Poniedziałek 2021-11-29, Dzień powszedni

Mt 8,5-11
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Polska Parafia Blackburn

Czcigodny Księże Jubilacie

Czcigodny Księże Jubilacie,

Kochany Księże Proboszcze,

 

Dziękując za 29 lat służby Bogu i człowiekowi, za sakramenty nam udzielane, za ręce, które błogosławią, a także za głoszone słowa Prawdy życzymy,

Aby Pan Jezus - Najwyższy Kapłan, napełnił Cię uchem swego Kapłaństwa, zachował w pobżności i ustawicznie umacniał. Niech przez Niepokalane Serce Maryi i za Jej wstawiennictwem, błogosławi Twojej apostolskiej działalności i będzie źródłem radośco i spełnienia.

Życzymy by dobry Bóg udzielał obfitych darów nieba, dobrego zdrowia, pogody ducha, cierpliwości i ludzkiej życzliwości.

Aby zgodnie ze słowami św. Pawła: "w gorliwości nie ustawając, płomienny duchem, Panu służył przez następne lata swojego zycia..."

I na kolejne lata posługi kapłańskiej czcigodny Księże niech przyświecają słowa również św. Pawła: " Pełnijcie służbę Panu, weselcie sie nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali".

 

Szczęść Boże

Z pamięcią w modlitwie,

Wdzięczni za posługę kapłańską

Parafiania.

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30